Closing the gap: hoe vrouwen te ondersteunen in hun tech-carrière ?

Geplaatst door Robert Half op 19/04/2023
Gemiddelde leestijd: 4 minuten

De technologiesector evolueert razendsnel en biedt het antwoord op veel uitdagingen van de toekomst. Toch blijft het een overwegend mannelijke wereld. Hoe komt het dat nog steeds zo weinig vrouwen kiezen voor een job in IT en tech? Wat kunnen bedrijven in de sector doen om meer vrouwen aan te trekken én te behouden, en op die manier inclusievere werkplekken te worden?

Warm maken voor STEM-richtingen

Anno 2023 kiezen nog altijd aanzienlijk minder meisjes voor een STEM-studierichting, waarin de focus ligt op wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. De oorzaak hiervoor is dat bij veel jongeren én hun ouders het klassieke beeld leeft dat STEM-richtingen meer iets voor jongens zijn, door de focus op technische vakken. Het is belangrijk om meisjes te tonen dat ze via STEM-onderwijs later, in hun professionele leven, kunnen meewerken aan tal van maatschappelijk relevante zaken en innovaties. Door te tonen dat STEM-richtingen toelaten om mee te bouwen aan de toekomst, maken we hen er warm voor.

De ‘vastgeroeste’ beeldvorming over STEM-richtingen veranderen is dus een cruciale stap om meer vrouwen te laten doorstromen naar technische en IT jobs. Die ommekeer is nodig om een inclusieve werkvloer te bereiken in de tech sector.

Komaf maken met vooroordelen en stereotypes

Sinds enkele jaren vinden meer vrouwen hun weg naar de technologiesector, al blijft het een overwegend mannelijke wereld. De cijfers van Eurostat tonen het zwart op wit aan: het gemiddeld aantal vrouwelijke IT-specialisten in Europa bedraagt nauwelijks 17,9 procent. In België is de situatie nog bedroevender: slechts 17,2 procent van de IT’ers is een vrouw. Dat is meer dan vroeger, maar het kan veel beter.

Om hier verandering in te brengen, is het belangrijk dat we komaf maken met enkele hardnekkige vooroordelen waartegen vrouwen moeten opboksen in de tech sector, en die een negatieve impact hebben op hun carrière. Zo worden gedreven werkneemsters vaak gezien als te assertief en zelfs agressief. Dit kan hen ervan weerhouden om voluit voor hun ambities te gaan en/of een gelijk loon te eisen als mannelijke collega’s.

Een ander stereotiep beeld dat kan leven bij veel werkgevers, is dat hogere profielen met veel ambitie, skills en ervaring – zowel mannen als vrouwen – sowieso fulltime beschikbaar moeten zijn voor het bedrijf. Hierdoor ervaren gedreven vrouwen extra druk om hun tech job te combineren met de zorg voor hun gezin en kinderen, waardoor ze zich opnieuw belemmerd kunnen voelen om voor hun carrière te kiezen.

5 tips om gendergelijkheid te bevorderen in bedrijven

Werkgevers kunnen de gendergelijkheid in de organisatie verbeteren op verschillende manieren :

1. Bewustzijn op elk niveau

Gendergelijkheid nastreven is niet enkel de taak van het HR-departement, maar van het volledige managementteam. Het is cruciaal dat alle leidinggevenden dezelfde visie hebben wat betreft een inclusieve werkvloer én dat ze die consequent uitdragen naar alle medewerkers toe

2. Open en flexibele werkcultuur

Steeds meer werkgevers laten hun medewerkers enkele dagen per week van thuis werken met het oog op een betere work-life balans. Dankzij de moderne technologie is dit perfect mogelijk. Bovendien behoort flexibiliteit tegenwoordig tot het standaard verwachtingspatroon van veel werknemers. Het is belangrijk dat bedrijven hieraan tegemoet komen door een flexibele werkcultuur te creëren. En vooral: dat ze alle medewerkers op dezelfde manier behandelen, ongeacht hoeveel gebruik ze maken van de geboden flexibiliteit. Hierdoor zullen vrouwen zich minder geremd voelen om te streven naar een optimale work-life balans en kunnen ze zich toch volledig professioneel ontplooien, net als hun mannelijke collega’s die misschien minder snel geneigd zijn om van thuis uit te werken.

3. Mentorprogramma’s en opleidingen

Een mentorprogramma zorgt ervoor dat vrouwen sneller hun weg vinden in de organisatie. Als ze voldoende begeleid en ondersteund worden, voelen ze zich zekerder en veiliger om hun carrière uit te bouwen. Als het bedijf daarbij nog eens opleidingsmogelijkheden biedt, wordt het extra aantrekkelijk voor gedreven vrouwen die hun volle potentieel willen benutten om impact te maken.

4. Haalbare streefdoelen in plaats van quota

Bedrijven hanteren best geen harde quota om een minimum aantal vrouwen aan te werven. Zo bestaat het gevaar dat vrouwelijke medewerkers niet volledig erkend en zelfs onderschat worden, omdat ze zogezegd zouden aangeworven zijn om een bepaald quotum te halen. Het is beter om als bedrijf te streven naar een verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers die juist aanvoelt binnen de bedrijfscultuur en de specifieke omstandigheden waarin de organisatie zich bevindt en opereert, in plaats van zich blind te staren op een bepaald getal.

5. Inspirerende rolmodellen

Het clichébeeld van de nerdy, asociale en voornamelijk mannelijke IT medewerker is volledig passé en kan vrouwen afremmen om voluit te kiezen voor de technologiesector. In plaats daarvan is het aan te raden dat bedrijven succesvolle vrouwen naar voor schuiven als rolmodellen, die vrouwelijke (kandidaat-)werknemers inspireren, aanmoedigen om in hun voetsporen te treden en een bloeiende carrière uit te bouwen in de tech sector.

Benieuwd naar meer actuele trends? Aarzel niet en schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Ontvang onze nieuwsbrief

Meer blogposts...