Waarom werkgevers dit jaar inzetten op interim-jobs

Interim-jobs zitten in de lift. Dat bewijst een blik op de cijfers van Federgon, de federatie van uitzendbedrijven. Zo was de uitzendsector in januari nog goed voor een groei van 2,85% in vergelijking met januari 2013.

De zoektocht naar een verklaring voor die stijging wijst uit dat er twee sleutelfactoren in het spel zijn: enerzijds het eenheidsstatuut, en de gevolgen daarvan voor de proefperiode en de opzegtermijn, en anderzijds het voorzichtige herstel van de economie. Ontdek hier alle redenen waarom 2014 misschien wel hét jaar van de interim wordt.

2014 maant werkgevers aan tot voorzichtigheid

Belgische ondernemingen hebben met 2013 een moeilijk jaar achter de rug. Budgetten werden teruggeschroefd en veel projecten stonden noodgedwongen ‘on hold’. En dat bleef natuurlijk niet zonder gevolgen voor het rekruteringsbeleid, waar besparen de boodschap was. Vandaag lijkt het dieptepunt achter de rug. Volgens een onafhankelijk onderzoek van Robert Half heeft 74% van de CFO’s en financieel directeurs meer vertrouwen in het groeipotentieel van hun bedrijf in vergelijking met een jaar geleden. Ze durven opnieuw te investeren én groei-initiatieven te nemen.

Om die plannen te realiseren, is gekwalificeerd personeel nodig. Aangezien bedrijven vandaag almaar voorzichtiger zijn bij het investeren in permanente werknemers maar tegelijkertijd ook niet willen inboeten aan productiviteit, doen organisaties dikwijls een beroep op tijdelijke werkkrachten. Interim-medewerkers bieden immers meer flexibiliteit.  Ze laten bedrijven toe om financiële voorzichtigheid te koppelen aan productiviteit. Vandaag is er dan ook sprake van een bescheiden heropleving in de uitzendactiviteit:

  • In januari liet de uitzendsector een stijging optekenen van 2,85% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • In februari bedroeg de groei 2,04% in vergelijking met februari in 2013.

Toename interim-jobs direct gevolg van het eenheidsstatuut

Maar de betere economische vooruitzichten zijn niet de enige verklaring voor de stijging. 2014 is ook het jaar van het eenheidsstatuut, en dat heeft een duidelijk effect op het rekruteringsproces. “De invoering van het eenheidsstatuut biedt mogelijkheden om een nieuwe impuls te geven aan het verder ontwikkelen van een actief arbeidsmarktbeleid”, aldus Federgon. Twee aspecten spelen daarbij een rol: de wijziging van de proefperiode en die van de opzegtermijnen.

  • Sinds 1 januari 2014 kan een werkgever geen proefperiode meer inlassen. Hij moet dus op een ander manier testen of een kandidaat geschikt is. Interim-jobs bieden dan soelaas, al zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet de vakbondsafvaardiging worden ingelicht en mogen per werkpost maar drie uitzendkrachten worden ingezet.
  • Een tweede reden is de aanpassing van de opzegtermijnen. Er wordt een vaste opzeggingstermijn bepaald voor elke werknemer, waardoor sommige termijnen de hoogte zijn ingegaan. Uitzendwerk wordt door veel werkgevers gezien als een goedkoper alternatief.

Wat met Finance & Accounting?

Binnen de Belgische finance- en accountingafdelingen zijn interim-jobs een vaste waarde. Uit onafhankelijk onderzoek van Accountemps blijkt dat maar liefst twee derde (66%) van de Belgische bedrijven zegt te werken met tijdelijke personeelsleden binnen de finance- en accountingafdeling, en bijna een kwart (24%) stelt dat dit aantal gestegen is in vergelijking met drie jaar geleden. Die cijfers tonen aan dat bedrijven interim-werk niet per definitie zien als een gemakkelijke besparing, maar vooral als een manier om expertise binnen te halen zonder dat de flexibiliteit binnen het personeelsbeleid in het gedrang komt.

Deze pagina delen