Starters aanwerven? Houd rekening met de generatieverschillen tijdens het screeningsproces

U wilt uw team uitbreiden en bent op zoek naar slimme, gemotiveerde werknemers die hun steentje kunnen bijdragen en met het bedrijf kunnen meegroeien.

Houd zeker rekening met starters en pasafgestudeerden!  U kunt beginnende sollicitanten echter niet op dezelfde manier screenen als mensen met meer ervaring, puur omdat starters nog geen lange trackrecord hebben. Sterker nog, sommigen hebben helemaal geen trackrecord. Hoe kunt u er dan voor zorgen dat u starters aanwerft die een significante bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsproductiviteit? De volgende stappen kunnen daarbij helpen. 

  1. Vraag naar academische prestaties

Een goede academische trackrecord is geen garantie voor succes, maar wijst er wel op dat de persoon zich wil inzetten en in staat is deadlines te halen en doelen te bereiken. Als zijn cijfers niet bijster goed waren, wijs de kandidaat dan niet meteen af, maar vraag waarom dat zo was. Misschien is er wel een valabele reden waardoor alles in een nieuw daglicht komt te staan. 

  1. Kijk naar indirecte werkervaring 

Normaal gesproken zoekt u kandidaten die al ervaring hebben opgedaan in de sector of de eigenlijke functie. Maar als u starters aanwerft, kunt u minder geluk hebben. Kijk daarom met een open blik naar hun arbeidsverleden en houd zeker rekening met studentenjobs en stages.  Verworven vaardigheden uit een onverwant beroep kunnen ook in uw voordeel werken. Iemand die bijvoorbeeld tijdens zijn studies in een winkel heeft gewerkt, heeft misschien geen directe ervaring in accounting, maar heeft hoogstwaarschijnlijk wel geleerd met geld om te gaan, met verschillende typen mensen samen te werken en instructies te volgen. 

  1. Zoek naar de doorzetters

Mensen die gedreven zijn, maken keuzes die hen onderscheiden van de rest. Ze hebben bijvoorbeeld vóór hun afstuderen al stage gelopen in hun vak, ook al was dat niet verplicht. Of ze werken als vrijwilliger voor een liefdadigheidsinstelling of zijn actief in een studentenvereniging. Zij zijn degenen die u tegenkomt op bijeenkomsten van beroepsverenigingen omdat ze graag meer willen weten over de richting die ze hebben gekozen en willen praten met mensen die al werkzaam zijn in die richting. De kans is groot dat ze deze ambitie ook aan de dag leggen als medewerker in uw bedrijf. 

  1. Let op de eerste indruk

U kunt ook een goed beeld krijgen van de potentiële medewerker door tijdens het sollicitatiegesprek op zijn gedrag te letten. Starters kunnen erg nerveus zijn omdat ze weinig ervaring hebben met sollicitatiegesprekken. Ook al is de kans groter dat ze minder genuanceerde antwoorden geven dan ervaren professionals, toch kan een eerste indruk al veelzeggend zijn. 

  1. Kleine details zijn belangrijk (er)

Vraag de receptioniste hoe de sollicitant zich gedroeg tijdens het wachten in de hal. Was hij beleefd toen hij binnenkwam? Ging hij rustig zitten en nam hij zijn aantekeningen door voor het gesprek of zat hij luidruchtig te telefoneren met zijn gsm? Schrijf ook uw eigen indrukken op. Heeft de kandidaat gepaste kledij aan? De kleinere details in het gedrag van een sollicitant kunnen al aangeven of hij wel of niet in aanmerking komt. 

  1. Geef extra punten voor enthousiasme

Iemand mag dan goede cijfers hebben gehaald op school en een interessante stageplaats hebben gehad, als die persoon niet merkbaar enthousiast is over de functie zegt dat weinig.  Kandidaten hoeven niet staan te juichen, maar ze moeten wel oprechte interesse tonen voor de functie, voor hun gekozen richting en voor uw bedrijf. Van professionals die aan het begin van hun loopbaan staan, kunt u verwachten dat ze zeer gepassioneerd zijn over hun richting. Let op sollicitanten die enthousiaster worden als ze het hebben over wat ze het fijnst vonden tijdens hun opleiding en wat ze hopen te bereiken in uw bedrijf. 

  1. Wees eerlijk

Elke job heeft zijn voor- en nadelen. Hoewel u absoluut de voordelen van de functie moet aanprijzen om topkandidaten aan te trekken, moet u ook een duidelijk beeld schetsen van de vacature.  Door eerlijk te zijn over de uitdagingen die bij de functie horen, kunt u degenen die niet bereid zijn hard te werken laten afvallen. Let tijdens het sollicitatiegesprek op de gezichtsuitdrukkingen en het gedrag van de kandidaat. Als u hem bijvoorbeeld vertelt dat hij in zijn functie veel gegevens moeten invoeren en u merkt dat hij nog steeds enthousiast is, dan komt die kandidaat zeker in aanmerking. 

  1. Weet hoe u referenties moet natrekken

Iets wat bij het aanwerven van starters ook anders is dan bij het rekruteren van meer ervaren professionals is het natrekken van referenties. De kans is groot dat u andere referentievragen stelt dan u gewoonlijk zou doen.  Mogelijk spreekt u niet met de vorige manager van de kandidaat, maar met een professor of een stagebegeleider. Bij de professor zou u kunnen informeren naar de academische prestaties en bij de stagebegeleider naar de praktische vaardigheden en betrouwbaarheid. Als u de starters hebt geselecteerd, houd dan in de periode vóór hun aanvangsdatum contact met hen. Waarschijnlijk zullen ze extra begeleiding nodig hebben, zoals bij het invullen van werknemersformulieren. Als u de starters advies geeft over wat ze de eerste dagen kunnen verwachten, kunnen zij zich ook rustiger voorbereiden op een succesvolle start in uw bedrijf. Dit artikel is gebaseerd op het artikel “How to recruit entry level candidates” dat oorspronkelijk gepubliceerd werd op de Work Life Blog van Robert Half Australië.

Tags: rekruteren

Deze pagina delen