Je carrière - Een goede indruk maken op een potentiële werkgever

Geplaatst door Robert Half op 01/02/2021

Hoe kan je je zoektocht naar een job het best aanpakken? Hoe kan je je troeven uitspelen in je cv en tijdens het gesprek? En hoe evalueer je een jobaanbod en maak je de juiste keuze? Dat waren de kernvragen die in dit webinar aan bod kwamen.

Host Jeroen Diels, Director bij Robert Half, werd voor dit webinar bijgestaan door een panel van 4 experts:

  • Katelijne Berré, Organisational coaching en talent coaching – Founder van HaKaJuMa
  • Thomas Vaarten, Director Marketing & Digital - Furniture Group
  • Koen Van Havere, Associate Business Director - Robert Half
  • Janice Van Deun, Associate Business Director - Robert Half

Het webinar werd in goede banen geleid door Caroline Bastiaens, Learning & Development Manager bij Robert Half. 
 

De eerste vraag aan de deelnemers bracht meteen hun uitgangspositie in kaart:

Kijk je momenteel uit naar een nieuwe job of carrièrewending? 

De meerderheid van de deelnemers (53%) is momenteel actief op zoek naar een nieuwe job. 32% van de deelnemers is eerder passief op zoek en 15% van de deelnemers is niet op zoek. 

Hoe beoordeel je zelf je cv?

De meerderheid van de deelnemers beoordeelt zijn of haar cv als ‘goed’ (45%) of ‘gemiddeld’ (32%). Een minderheid van de deelnemers vindt dat zijn of haar cv ‘zeer goed’ is (11%). Hetzelfde aantal deelnemers beoordeelt zijn of haar cv als ‘kan beter’ (11%).

Aansluitend op deze poll kregen de experts enkele pertinente vragen voorgeschoteld.    

 

1. Hoe pak je de zoektocht naar een nieuwe job het best aan? 

 

“Een sterk cv is belangrijk, want dat is de start van de zoektocht en essentieel om je in de markt te zetten”, zegt Thomas Vaarten. “Maar eigenlijk is de stap ervoor ook heel belangrijk. Voor je de zoektocht start, moet je aan zelfreflectie doen: wat wil ik? Wil ik in een grote of kleine structuur werken? Een kmo of een multinational? Welk type job wil ik? People management of niet? Wat zijn zaken die mij aantrekken en wat stoot mij af in een job? Belangrijk daarbij is dat je het als sollicitant zeker niet alleen hoeft te doen. Je kan je laten bijstaan door rekruteringspartners, specifieke bureaus die je kunnen helpen nagaan wat je ambities zijn en waar je toekomst ligt.”
“We moeten steeds langer werken, dus je moet absoluut nadenken over je potentieel en hoe je je verder wil ontwikkelen”, vertelt Katelijne Berré. “Wees daarbij ook kritisch voor jezelf: wil ik wel nog bijleren en ‘gestretcht’ worden? Zelfkennis en interpersoonlijke vaardigheden zijn zeker troeven die bedrijven appreciëren. Ze willen weten wie je bent en wat je drijfveren zijn. Blijf ook je cv doorheen je loopbaan aanpassen, zelfs als je slechts passief op zoek bent naar een nieuwe job. Die kleine reflectiemomenten zijn heel handig op een veranderende arbeidsmarkt. Zo moet je niet te veel meer graven op het moment dat het nodig is.”
“Het is inderdaad belangrijk om eerst intern je huiswerk te maken”, bevestigt Janice Van Deun. “Wat wil ik doen en wat drijft mij? Zet je carrièredoelen op een tijdlijn: waar sta ik vandaag en welke stappen moet ik zetten om mijn doel te bereiken? Hou er rekening mee dat je doel kan veranderen. Dan kan je samen met je partners op de arbeidsmarkt en met coaches bekijken hoe je je traject kan vormgeven.”
“Die dialoog met externen is zeker interessant”, vult Koen Van Havere aan. “Het is heel belangrijk om zelf na te denken over wat je wil doen, maar door in dialoog te gaan met iemand met een objectieve blik, kan je vaak verder geraken. Voor corona gebeurde dat al eens op kantoor of informeel, maar nu is dat minder evident, dus je moet er meer moeite voor doen. Een coach of een rekruteringskantoor zijn daarbij zeker aan te raden. Het belang van je eigen netwerk mag ook niet onderschat worden.”

 

2. Hoe kan je je troeven optimaal uitspelen op je cv?

 

“Je carrièreobjectieven bovenaan je cv zetten, is zeker een goede tip”, zegt Katelijne Berré. “Meteen de aandacht vestigen op je ambities of je slagzin zet de toon. Dat statement cumuleert ook meteen je skills en je ervaringen, en het maakt de brug met je doelstellingen. Vervolgens vermeld je een bepaalde set van soft en hard skills, een vijftal. Dan volgt je ervaring en pas op het laatste je opleiding. Begin daar zeker niet mee. Je opleiding is eerder een sluitstuk waardoor de puzzel in elkaar valt. 
Een cv moet triggeren om met jou in gesprek te gaan, maar het is geen proza. Je hoeft niet meteen alles weg te geven. Ook voor senior-profielen is een cv van twee bladzijden daarom voldoende. Wat die senior-profielen betreft, is het zeker ook niet nodig om je leeftijd te verbergen. Dat heeft geen enkele zin en het wordt wel eens tijd dat de vooroordelen tegenover oudere medewerkers verdwijnen.”
“Het is heel belangrijk om te kiezen, zodat je cv niet te lang wordt”, bevestigt Thomas Vaarten. “Maar een aantal zaken moet je wel concreet maken. Beperk je bijvoorbeeld niet tot functietitels. Werkte je mee aan projecten, benoem die dan ook in je cv. Dat kan een aanleiding zijn om je uit te nodigen voor een gesprek en geeft ook stof voor goede vragen. De soft skills zijn inderdaad belangrijk. Dus ofwel zet je dat meteen in je cv met voorbeelden erbij, ofwel laat je concreet blijken tijdens het gesprek dat je over een aantal soft skills beschikt. Zeg dus niet gewoon dat passie, energie en flexibiliteit belangrijk zijn voor jou, maar geef voorbeelden en straal het ook uit.”
“Een rekruteerder moet op een heel korte tijd kunnen zien wat het profiel inhoudt, dus daar moet je rekening mee houden”, vult Janice Van Deun aan. “We krijgen ook vaak vragen over de mate waarin je creatief kan zijn in een cv. Dat hangt natuurlijk af van het type job. Voor een job in marketing kan je bijvoorbeeld wat verder gaan. Maar overdrijf niet en wijk niet te veel af van de essentie van de vacature. Een nette opmaak van je cv kan ook al aantonen dat je over Office-skills beschikt.”
“De meest gestelde vraag door sollicitanten is of hun cv niet te lang of te kort is”, vertelt Koen Van Havere. “Meestal geef ik mee dat twee bladzijden echt wel voldoende is. Je kan ook overwegen om een eerste, korte versie te maken van twee bladzijden, en dan een lange versie met meer toelichting over je ervaring en projecten die je gedaan hebt. Die versie kan je achter de hand houden voor tijdens de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld voor een tweede of derde gesprek. Een cv is wel echt noodzakelijk. Beperk je dus niet tot een link naar je LinkedIn-profiel. Het is ook een goede tip om je cv eens te laten nalezen door iemand die niet in de sector zit. Een rekruteerder heeft ook niet altijd de technische kennis om jargon te doorgronden.”
“Referenties mogen zeker ook op een cv vermeld worden”, voegt Katelijne Berré toe. “Licht de contactpersonen wel op voorhand in.” Janice Van Deun vult aan: “Referenties worden meestal in een later stadium gecheckt. Dan zijn ze het meest nuttig, als de rekruteerder nog wat dieper wil graven.”
 

3. Hoe kan je na het doorsturen van je cv alle kansen benutten? 

 

“Het is altijd een afweging of je na het doorsturen van je cv nog eens contact opneemt om een stand van zaken of feedback te vragen”, zegt Janice Van Deun. “Doe het niet meteen nadat je je cv doorstuurde, maar enkele dagen later contact opnemen, is zeker geen probleem.”
“Bij ons staan er een heel aantal vacatures open en het is niet altijd evident om zeer kort op de bal te spelen”, vertelt Thomas Vaarten. “Het wekt bij mij dan wel sympathie op als kandidaten mij op LinkedIn een bericht sturen en even polsen naar de stand van zaken. Ik bekijk dan ook eens hun cv en ga na hoe ver die persoon al zit in het proces. Het triggert dus wel.”
“Feedback krijgen als je al wat verder in het proces zit, blijkt soms moeilijk te zijn”, zegt Koen Van Havere. “Dat zegt ook wel al iets over de customer service van een bedrijf. Het kan al een knipperlichtje zijn.” 
POLL 2
Hoe goed kan je jezelf promoten? 

 

Bijna de helft van de deelnemers (40%) voelt zich goed in staat om aan zelfpromotie doen. 5% kiest zelfs voor ‘zeer goed’. Toch is jezelf promoten niet evident, zo blijkt. Een groot deel van de deelnemers duidde immers ‘gemiddeld’ (28%) of ‘kan beter’ (26%) aan.

 

4. Hoe kan je je voorbereiden op een sollicitatiegesprek?

“Er is een onderscheid tussen virtuele gesprekken en live gesprekken die op kantoor doorgaan”, weet Janice Van Deun. “Maar qua voorbereiding is er eigenlijk geen verschil. Je moet je even goed voorbereiden voor een virtueel gesprek als voor een echt gesprek. Het zal voor sollicitanten ook even stresserend zijn. Een eerste advies is dus om mogelijke stressfactoren zoveel mogelijk te controleren. Check of je techniek, internet en communicatietools goed werken. Of zorg er bij een live gesprek voor dat je de ‘job description’ meehebt en kom uiteraard op tijd.”
“Neem op voorhand al eens een kijkje op Google Street View, en check waar de ingang en parking zich bevinden”, vertelt Thomas Vaarten. “Dat geeft je een zekere rust. Ook research doen naar het bedrijf zelf kan je helpen. Welke producten en merken verkoopt het bedrijf? Hoe zien hun winkels eruit? Wat staat er op de website? Die vragen krijg je zeker voorgeschoteld. Lijst ook de vragen op die je zelf wil stellen. Zo kan je tonen dat je je hebt voorbereid.”
“Mensen moeten op voorhand goed nadenken over de setting waarin ze terechtkomen”, zegt Koen Van Havere. “In essentie zit je tegenover iemand met een probleem, namelijk een vacature. Die persoon wil dat probleem zo snel mogelijk oplossen en zal dus nagaan of jij diegene bent die daarvoor geschikt is. Je moet dus zelf ook die klik maken en niet te veel in je eigen verhaal blijven zitten. Denk mee na over het probleem en hoe jouw troeven de oplossing kunnen zijn. Zeker als je een negatieve ervaring achter de rug hebt, zoals een ontslag, is het belangrijk dat je daar niet in blijft hangen tijdens het sollicitatiegesprek. Dat is een afknapper.”

 

 

5. Hoe kan je jouw troeven tijdens een sollicitatiegesprek optimaal benutten?

“Door de dialoog aan te gaan, breng je ook automatisch je competenties naar het gesprek”, weet Katelijne Berré. “Je reflectief vermogen en je luisterbereidheid bijvoorbeeld. Door je goed voor te bereiden en research te doen naar het bedrijf, creëer je gesprekstof. Het is daarbij belangrijk om de link te leggen naar de functie. Geef ook zoveel mogelijk contextuele voorbeelden. Als je zegt dat je resultaatgericht bent, dan moet je dat concreet kunnen maken. Ook omgekeerd: hoe pakte je het aan als het mis ging? Hoe is het gesteld met je probleemoplossend vermogen? Je moet dus een schuif van voorbeelden klaar hebben.”
“Voorbeelden kunnen geven is inderdaad heel belangrijk”, vult Koen Van Havere aan. “Als het om een remote gesprek gaat, is het bijvoorbeeld heel handig om je scherm te delen en voorbeelden te tonen van een project of realisatie, als het niet confidentieel is natuurlijk.”

 

 

6. Welke atypische vragen kunnen er tijdens een gesprek gesteld worden? 

“Ik heb één vraag die ik altijd stel en die voor iedereen als een verrassing komt, met name: geef eens de naam van je beste vriend of vriendin”, zegt Thomas Vaarten. “De reactie is altijd tien seconden stilte. Door die vraag te stellen, haal je de kandidaten uit hun comfortzone en kan je checken hoe adaptief ze zijn. Ik ga ook verder: wie is die vriend of vriendin en hoe zou hij of zij jou omschrijven? Dat geeft altijd een heel onverwachte wending aan het gesprek, maar het stelt de kandidaten ook op hun gemak. Ze geven niet de sociaal wenselijke antwoorden, maar zijn effectief eerlijk.”

 

 

7. Hoe kan je een actieve rol opnemen tijdens een gesprek? 

“Op voorhand moet je goed nadenken over wat je over jezelf wil vertellen”, verklaart Janice Van Deun. “Je moet een leidraad klaar hebben en goed weten wat je wel en wat je niet wil prijsgeven. En je moet ook oplijsten wat je zelf te weten wil komen. Wat moet ik weten om te beslissen of ik voor het bedrijf wil werken?”
“Als kandidaat moet je voor een deel het gesprek kunnen sturen”, zegt Thomas Vaarten. “Wat wil ik in de kijker zetten en welke vragen wil ik stellen? Dat toont heel goed aan waar je focus ligt en hoe jij de oplossing kan zijn voor het ‘probleem’ van de rekruteerder.”
POLL 3
Wat is voor jou het belangrijkste bij de zoektocht naar een nieuwe job? 

 

33% van de deelnemers geeft aan dat de job moet aansluiten bij zijn of haar carrièreplan. 30% hecht vooral belang aan een goede work-life-balans en 28% wacht op de juiste en ideale job. Slechts 7% van de deelnemers is weinig selectief en wil gewoon een nieuwe job. Een heel klein deel van de deelnemers (2%) is vooral op zoek naar een salarisverhoging.

 

8. Hoe maak je voor jezelf uit of een jobaanbod het juiste is? 

“Het is een mix van verschillende zaken”, weet Thomas Vaarten. “Verloning is uiteraard belangrijk, maar anderzijds is je ‘gut feeling’ ook van tel. Is er chemie tussen werkgever en kandidaat? Voelt het als een juiste stap? Hoe komt het dat de chemie er is? Dat kan de bedrijfscultuur zijn, de leidinggevende … Als een van die zaken absoluut niet goed zit, dan valt alles als een pudding in elkaar en zal je mogelijk niet de stap zetten.”
“Er mag geen taboe zijn wat het salaris betreft”, zegt Katelijne Berré. “Als men vraagt naar de loonwensen, dan antwoorden mensen soms ‘marktconform’ of ze vragen aan de rekruteerder om zelf een voorstel te doen. Ik vraag dan altijd door, bijvoorbeeld naar de wensen met betrekking tot een bedrijfswagen of een groepsverzekering. Je mag als sollicitant zeker zeggen wat je standpunt daarover is. Als je als rekruteerder doorvraagt, komt er vaak toch een bedrag op tafel en dan kan je meteen een goed voorstel doen, zonder al te veel onderhandeling.”
“Het is geen commerciële deal, maar een partnership”, verklaart Koen Van Havere. “Toch zetten heel wat mensen in op een zo hoog mogelijk salaris, zonder daar voldoende over na te denken. Het gaat immers niet puur over cash. Als je een bepaalde verwachting hebt, dan moet het bedrijf ook een bepaalde investering doen. Als je 20% meer vraagt dan wat je nu verdient, moet je je dus afvragen of je die investering waard bent en of je kan omgaan met de druk die daarmee gepaard gaat. Het geldt ook omgekeerd. Als het bedrijf een voorstel doet dat lager ligt dan je huidige loon, dan moet je je de vraag stellen of dat bedrijf wel op zoek is naar iemand met jouw ervaring en capaciteiten. Misschien is het dan toch niet de job voor jou.”
“Ik denk aan een mooi voorbeeld”, vertelt Katelijne Berré. “Een meer senior coachee wilde wel zakken in loon, want hij wou heel graag een job. Dan adviseer ik toch om een minimum te bepalen. Je hebt immers wat opgebouwd, dus je moet ook niet te flexibel zijn. Wat is het pakket waar jij je nog goed bij voelt? Dat zegt ook wel iets over hoe jij je eigen ervaring en skills inschat.”
“Uit de poll blijkt dat mensen vooral op zoek zijn naar een job die past binnen de carrièredoelstellingen”, zegt Janice Van Deun. “Als je een aantal doelstellingen kan afvinken, en het gevoel zit juist, dan is het ook een kwestie van de sprong durven wagen. Daarbij is het belangrijk om weten dat mensen gemiddeld na drie à vijf jaar van job veranderen. Je huidig loonniveau hoeft dus niet voor altijd te zijn.”
 

 

Meer blogposts...