“Betrokkenheid is het codewoord voor tevreden medewerkers”

Geplaatst door Robert Half op 14/06/2017

Volgens de ''Better Life Index'' van de OESO blijkt dat België goed presteert wat de werk-privébalans betreft. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Jammer genoeg horen we regelmatig andere echo’s over de werknemerstevredenheid en de zoektocht naar de juiste balans tussen werk en privé. Op een tevredenheidsschaal van 0-100 scoren Belgische medewerkers 65,2, lager dan buurlanden Duitsland, Nederland en het verenigd Koninkrijk. Er is dus nog werk aan de winkel. 

Nic Marks, geluksexpert en oprichter van Happiness Works definieert geluk als “een fijne ervaring. Het is een emotioneel woord dat we gebruiken om de kwaliteit van ervaringen in ons dagelijks werk samen te vatten; of we ons goed voelen en het goed doen, eigenlijk.” Tevredenheid op de werkvloer kan tegenwoordig niet meer worden opgevat als iets abstract of zweverig dat gewoon ‘leuk’ is voor werkgevers. Het vormt de bedrijfscultuur alsook de aantrekkingskracht van je bedrijf in de zoektocht naar gekwalificeerd personeel. Maar het bepaalt evenzeer de bereidheid van werknemers om bij jouw bedrijf te blijven werken. Maar hoe maak je dan het verschil als werkgever? Hoe zorg je ervoor dat je tegemoetkomt aan de verwachtingen van werknemers zodat dat je niet hoeft in te boeten aan productiviteit? 

De impact van (on)gelukkige medewerkers is nochtans enorm. Zo zijn tevreden werknemers een essentieel onderdeel van een bloeiend bedrijf. Zo toonde onderzoek van de Universiteit van Warwick (Groot-Brittannië) aan dat tevreden medewerkers tot 12% productiever zijn. 

Wat maakt werknemers dan gelukkig? We onderzochten het en in de top drie in België staat: respect en eerlijkheid, zich gewaardeerd voelen en vrijheid krijgen. Niet per se een grote bedrijfswagen en hoog salaris, maar Belgen zoeken een job met betekenis waarmee ze kunnen bijdragen tot en impact hebben op de werking van een bedrijf. Wat we bij Robert Half steeds opnieuw opmerken, is dat betrokken medewerkers en bedrijfssucces nauw met elkaar verbonden zijn. 

Hoe zich dat concreet vertaalt? Dat kan op veel manieren. Bij Robert Half in België lieten we bijvoorbeeld al onze medewerkers hun zegje doen over de inrichting van ons nieuw Corporate Service Center in Groot-Bijgaarden. Het resultaat? Onder andere een stille ruimte, waar iedereen zich even kan afzonderen om zich beter te kunnen concentreren. Daar was veel vraag naar. Daarnaast proberen we elke dag opnieuw hen actief te betrekken bij de manier waarop we ons organiseren. 

In een ‘people business’ zoals de onze, blijven onze medewerkers onze grootste troef. Zij maken het verschil voor onze klanten. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend dat ze inbreng hebben in de werking van het bedrijf. Tevreden medewerkers zijn nu eenmaal meer betrokken, loyaler, creatiever, productiever en meer veerkrachtig. Let op: dit is geen eenmalige investering. Organisaties moeten er continu over waken dat ze alert zijn voor signalen die op mogelijke ontevredenheid kunnen duiden. 

Vijf factoren die de tevredenheid van werknemers beïnvloeden: 

1. Betrokkenheid en empowerment: zorg ervoor dat je werknemers aanvoelen dat ze deel uitmaken van groter geheel. Geef hen (meer) autonomie om zelf beslissingen te nemen, of toch met zo weinig mogelijk richtlijnen. Dat verbetert de tevredenheid op verschillende manieren. Zo krijgen ze meer verantwoordelijkheid en voelen ze zich meer betrokken bij de activiteiten van het bedrijf. Ondersteun hen als manager, maar wees geen micromanager en ontneem medewerkers niet de kans om te groeien. Schep een cultuur waarin uw team wordt aangemoedigd hun probleemoplossende vaardigheden te verruimen door slimme, strategische risico’s te nemen en ze de kans te geven nieuwe, creatieve ideeën te delen. 

2. Continue tweerichtingsevaluatie: het erkennen en belonen van de bijdragen van de werknemer is belangrijk. Geef regelmatig updates over de loopbaanontwikkeling en/of opleiding van werknemers om hen te herinneren aan wat zij bijdragen aan het bedrijf. Vergeet niet, er is een directe relatie tussen de stijl van leidinggeven en de dagelijkse tevredenheid van de medewerkers. 

3. Investeer in je werknemers: het kost meer om een nieuwe mensen aan te nemen dan om inspanningen te doen om hen te houden: 

  • Investeer in trainingen en opleidingen, geef aan dat je hen aan boord wil houden in het bedrijf en wil investeren in hun skills set en toekomst. Investeer in hun persoonlijke groei. 
  • Maar investeer ook in de bredere werkcontext. Houd vinger aan de pols en zorg voor oplossingen voor de verbetering van de productiviteit die ook zullen bijdragen aan de doelstellingen van het bedrijf. Is er nood aan stressverminderende activiteiten, aan flexibele uren of werkplaatsen of aan een wekelijkse “digitale detox”? Luister naar de noden, bespreek samen de mogelijkheden en maak goede afspraken. 

4. Zich gewaardeerd voelen: creëer een positieve werkomgeving met positieve relaties. Laat uw medewerkers gewoon zien dat je hun harde werk en toewijding waardeert. Heb meer oog en benadruk vooral wat je medewerkers goed doen in plaats van slecht want ook die positieve kritieken zijn cruciaal en enorm belangrijk. 

5. Maak goede afspraken: de wisselwerking tussen werknemer en werkgever is belangrijk. Als bedrijf is het belangrijk om de technologie beschikbaar te stellen waarmee je medewerkers, in de mate van het mogelijke, kunnen werken waar en wanneer ze willen. Anderzijds moet je ook inzetten op sensibilisering. Het is niet omdat je altijd en overal beschikbaar kan zijn dat dat ook moet. In tijden van constante prikkels, moet je er ook voor zorgen dat je medewerkers kunnen en durven ontpluggen. Door samen afspraken te maken en passie aan te wakkeren, gaat de discussie niet meer over al dan niet e-mails lezen na de werkuren, maar net om werk en privé in elkaar te laten overvloeien in één geïntegreerd leven waarin werk geen verplicht nummertje is. 

Kortom: de gelukkigste medewerkers voelen zich gesteund door collega's en managers, zijn gepassioneerd over hun werk, en hebben de instrumenten en middelen die ze nodig hebben om effectief te zijn. Open en eerlijk de dialoog aangaan met jouw medewerkers is een belangrijke eerste stap op weg naar het creëren van deze werkelijkheid. De moraal van het verhaal: tevredenheid op de werkvloer is echt belangrijk voor jouw medewerkers en de langdurige gezondheid van jouw organisatie. En, het belangrijkste van allemaal, je kunt dit zelf rechtstreeks beïnvloeden.

Meer blogposts...