5 trends op de West-Vlaamse arbeidsmarkt voor 2016

Geplaatst door Robert Half op 18/03/2016

De krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt laat zich ook dit jaar sterk voelen. Voornamelijk als gevolg van een sterke vergrijzing en tegelijk een ontgroening in de regio heerst er een echte ‘war for talent’ waardoor een goede retentiestrategie een speerpunt wordt voor bedrijven in West-Vlaanderen. Toch blijft er een sterke vraag leven naar boekhoudkundige en financiële profielen. Ook op vlak van verloning is er reden tot optimisme.

Veronique Elskens is Associate Director voor de regio West-Vlaanderen bij Robert Half en licht enkele trends voor West-Vlaanderen toe.

1. Krappe arbeidsmarkt

Nu de economie een voorzichtig herstel kent, hebben bedrijven betere aanwervingsvooruitzichten in deze eerste helft van 2016. Uit recent onderzoek van Robert Half blijkt dat zo’n 58% van de CFO’s en financieel directeurs in Vlaanderen van plan zijn om vrijgekomen posities nog dit jaar in te vullen en nog eens 30% is zelfs van plan om nieuwe posities te creëren. Dit is dan ook sterk voelbaar in West-Vlaanderen. Volgens recente cijfers van VDAB is de werkgelegenheidsgraad er, naast Antwerpen en Oost-Vlaanderen, een van de hoogste in Vlaanderen en ook de werkloosheidsgraad ligt hier op slechts 6.3%, wat samen met Vlaams-Brabant de laagste is in Vlaanderen.

Toch ondervinden bedrijven al een tijdje moeilijkheden om de geschikte mensen te vinden. De Robert Half Salarisgids 2016 toonde ook al aan dat 80% van de Vlaamse HR-managers het uitdagend vindt om gekwalificeerde professionals te vinden. Ook op de West-Vlaamse arbeidsmarkt stijgt de spanning. Voka West-Vlaanderen becijferde dat er per openstaande vacature minder dan 3,5 kandidaten zijn. Daarbij heeft de provincie nog steeds met voorsprong de krapste arbeidsmarkt van heel Vlaanderen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt niet op elkaar aansluiten. Vaak komen kandidaten niet in aanmerking voor een functie omdat ze niet over de juiste vaardigheden beschikken. Dit is zeker geen typisch West-Vlaams probleem. In heel het land worden bedrijven met deze ‘war for talent’ geconfronteerd.

2. Vraag naar boekhoudkundige en financiële profielen blijft hoog

In West-Vlaanderen zetten bedrijven volop in op groei. Dit jaar zullen ze zich ook verder concentreren op bedrijfsinitiatieven die een potentiële groei kunnen genereren. Daarvoor zullen ze steeds meer beroep doen op de nodige financiële expertise. In heel wat gespecialiseerde functiedomeinen blijft de vraag naar gekwalificeerde kandidaten erg hoog. Er blijft een grote vraag naar boekhoudkundige profielen op alle niveaus. Ook financiële, business en plant controllers staan bij veel West-Vlaamse bedrijven hoog op het verlanglijstje.

Vandaag worden finance- en accountingprofessionals geconfronteerd met een toenemende digitalisering, een voortdurend veranderend regelgevingsklimaat en plannen om verdere groei te realiseren. De jobinhoud van finance- en accountingposities is continu aan het evolueren en vergt een specifieke mix van zowel technische en analytische vaardigheden. Toch kunnen kandidaten die over zogenaamde ‘soft skills’ beschikken het verschil maken op de West-Vlaamse arbeidsmarkt. In een streek waar veel belang gehecht wordt aan een culturele fit van de kandidaat zullen vaardigheden zoals strategisch inzicht, communicatievaardigheden en het kunnen samenwerken met verschillende departementen en afdelingen een grote troef zijn.

De attitude van een kandidaat is hier een niet te onderschatten factor. West-Vlaamse bedrijven zullen zeker geneigd zijn voor kandidaten te kiezen die zich als echte business partner kunnen opstellen en in staat zijn om intern sterke relaties uit te bouwen met andere divisies. Dat wil ook zeggen dat kandidaten in deze streek rekening moeten houden met de historisch gegroeide cultuur en eigenheden van de West-Vlaamse bedrijven. Iemand die pragmatisch en ‘hands-on’ is, met twee voeten op de grond staat, niet te breedsprakerig is en een goede dosis gezond verstand heeft, komt hier al een hele weg. We stellen dan ook vast dat West-Vlaamse bedrijven meer open staan voor profielen die misschien nog dat jaartje extra ervaring missen maar wel over de juiste attitude beschikken die perfect aansluit met de cultuur van het bedrijf.

3. Retentie wordt belangrijker

West-Vlamingen zijn trouwe werknemers en zullen niet snel van job veranderen. Erkenning en betrokkenheid zijn belangrijke factoren in de West-Vlaamse bedrijfscultuur. Toch merken we dat door het grotere aanbod op de arbeidsmarkt werknemers meer dan vroeger uitkijken naar een nieuwe opportuniteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zeven op de tien financieel verantwoordelijken bezorgd zijn dat hun topmedewerkers binnen de finance- en accountingafdeling het komende jaar het bedrijf zullen verlaten voor een andere uitdaging, volgens de Robert Half Salarisgids 2016.

Bedrijven die er dus in slagen om hun werknemers gemotiveerd te houden wat dus de loyaliteit naar het bedrijf toe ten goede komt, hebben een stapje voor op de concurrentie. Een weloverwogen retentiestrategie wordt des te belangrijker nu de arbeidsmarkt terug aantrekt en het aantal beschikbare jobs aanzienlijk toeneemt. In West-Vlaanderen beginnen bedrijven te beseffen dat een strategisch retentieplan, afgestemd op het behoud van de ‘high-performers’ maar daarnaast ook de ‘solid citizens’, de trouwe luitenants waar je steevast op kan rekenen, een hoge plaats verdient op de bedrijfsagenda. Het kan een doorslaggevende factor zijn om concurrentievoordeel te verkrijgen en te behouden in deze competitieve markt.

4. Employer branding tegen vergrijzing en ontgroening

De vergrijzing is zeer prominent in West-Vlaanderen. Uit cijfers van VDAB blijkt dat West-Vlaanderen gekenmerkt wordt door een hoge concentratie werkzoekende 50-plussers. Uit onderzoek van Robert Half blijkt dat bijna acht op tien (79%) van de Vlaamse CFO’s en financieel directeurs bezorgd is dat de potentiële vaardigheidskloof als gevolg van de pensionering van de zogenaamde ‘babyboomgeneratie’ – Belgen geboren tussen 1946 en 1964 – in de komende twee jaar een negatieve invloed zal hebben op het bedrijf. De babyboomgeneratie zal in de komende jaren in toenemende mate met pensioen gaan waardoor ondernemingen met een nakend tekort aan vaardigheden en talent dreigen geconfronteerd te worden. Om de expertise en de knowhow van deze waardevolle medewerkers niet verloren te laten gaan, moeten bedrijven dan ook een prioriteit maken van toekomstgericht talentmanagement.

Naast de toenemende vergrijzing, heeft West-Vlaanderen ook al enkele decennia te maken met een ‘ontgroening’ doordat West-Vlaamse jongeren de provincie verlaten tijdens of na hun studies. We zien wel dat heel wat jongeren terug naar hun roots keren na verloop van tijd, maar de regio is zich toch bewust van een mogelijke kennisvlucht die de provincie voor heel wat uitdagingen kan stellen. In de context van de ‘war for talent’ waarbij bedrijven steeds meer concurrentie ondervinden bij het aanwerven van de meest geschikte kandidaten, mogen bedrijven in West-Vlaanderen er dus niet van uitgaan dat de gewenste sollicitanten hen gaan vinden. Bedrijven staan daarom steeds meer open voor kandidaten met een bredere ervaring of achtergrond, zoals in consulting (zoals advies- en accountantskantoren of ‘Big Four’) of in het bankwezen. Bedrijven in West-Vlaanderen zijn zich bewust dat ze hierdoor meegaan met hun tijd en zich wapenen voor de snel veranderende markt.

Om toegevoegde waarde te creëren voor jongeren om terug in hun eigen streek te werken, is het belangrijk voor West-Vlaamse bedrijven om ook mee op de trein van ‘employer branding’ te springen. Via hun ‘employer brand’ of bedrijfsimago kunnen ze communiceren wie ze zijn, wat ze doen en waarom het aangenaam is voor hen te werken. Zo zien we dat de succesvolste West-Vlaamse bedrijven daarom bewust een cultuur promoten die is gebaseerd op gedeelde waarden, behoeften en idealen.

5. Lonen lager dan het Belgische gemiddelde maar reden tot optimisme

Uit recent onderzoek van Robert Half blijkt dat de West-Vlaamse werknemer zo’n 6% minder dan zijn Belgische collega’s verdient. Dit heeft veelal te maken met de sterke aanwezigheid van de industrie die de West-Vlaamse werkgelegenheid domineert. Tegelijk wordt de West-Vlaamse arbeidsmarkt toch ook vooral getypeerd door een prominent kmo-landschap. De werkgelegenheid in de grote (buitenlandse) bedrijven blijft redelijk beperkt. Uit cijfers van de provincie blijkt dat in West-Vlaanderen 23,6% van alle loontrekkenden aan de slag is in een grote vestiging. In het Vlaamse Gewest is dit 28,8%.

Als we kijken naar de verloningstrends voor 2016, blijkt toch dat er plaats is voor optimisme. Ongeveer een derde (33%) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs zegt dat de salarissen zullen stijgen, een stijging van 5% ten opzichte van 2015. Daarnaast verwacht 38% van de Belgische CFO’s van kmo’s een positief verloningsbeleid en de salarissen van hun medewerkers te verhogen. Ook de aanwervingstrends voor 2016 zijn gunstig. Zo blijkt dat in Vlaanderen 58% van de CFO’s vrijgekomen posities zullen invullen. Voor CFO’s in kmo’s stijgt dit zelfs tot 60%. Bovendien is 28% van de Belgische CFO’s van kmo’s bereid om hun personeelsbestand uit te breiden. CFO’s en financieel directeurs in Vlaanderen zijn over het algemeen dus positief over de aanwervingsvooruitzichten dit jaar.

Bekijk al onze kantoren

Meer blogposts...