Hoe kan u als manager het maximale uit talent management halen?

Waarom zou u, als manager, investeren in talent management?

Beroepsontwikkeling zorgt ervoor dat de productiviteit, tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers op peil gehouden wordt of zelfs vergroot wordt. Dit heeft dan weer voordelen in het kader van personeelsbehoud. Als medewerkers hun kennis uitbreiden, blijven ze niet alleen op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de sector, maar presteren ze doorgaans beter. De werknemers zelf krijgen door training de tijd en ruimte die ze nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen. Ze zijn aangenomen om hun vaardigheden. Als ze die in een intensieve trainingsperiode verder kunnen verbeteren, zijn ze succesvoller in hun werk, en dat vertaalt zich naar betere resultaten voor het bedrijf. Hieronder leest u hoe u het maximale uit talent management kunt halen:

Barrières wegnemen

De beste manier om training en continue bijscholing te stimuleren, is ervoor te zorgen dat werknemers gemakkelijk de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen. Talent management moet een doorlopend proces zijn, niet alleen bij het inwerken van nieuwe medewerkers. Neem interne en externe trainingen op in uw jaarbudget, zodat u over de nodige budgetten beschikt om het verzoek van een medewerker in te willigen. Als uw werknemers zien dat ze niet hoeven te wachten en zich niet in allerlei bochten hoeven te wringen om bijscholing te krijgen of conferenties bij te wonen, zullen ze eerder gebruikmaken van die mogelijkheden.

Nieuwe vaardigheden verwerven

In trainingsprogramma’s moet er niet enkel gekeken worden naar de huidige talenten, maar ook naar de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Specialisatie is in het bedrijfsleven erg belangrijk. U dient dan ook open te staan voor werknemers die nieuwe vaardigheden willen leren, vooral als die medewerkers beloftevol zijn op andere gebieden of geen fut meer hebben in hun huidige functie. Misschien wil een van uw topvertegenwoordigers zich wel gaan toeleggen op de zakelijke kant van het bedrijf. Indien u deze medewerker niet wil kwijtspelen aan de concurrentie, ga dan de mogelijkheden na en bied hem de training die nodig is om succesvol van functie te veranderen. Medewerkers kunnen het gevoel krijgen dat ze ‘vastzitten’ in een functie of dat het bedrijf maar één manier biedt voor hun loopbaanontwikkeling. Maar andere functies op hetzelfde niveau kunnen net zo belangrijk zijn voor hun beroepsontwikkeling dan functies op een hoger niveau. Met aanvullende training kunnen ze dan ook die overstap maken.

Uw talent managementprogramma veiligstellen

Zoals u moet nagaan hoe u de beroepsontwikkeling binnen uw bedrijf zou kunnen optimaliseren, zo moeten medewerkers proactief handelen om de training te krijgen die ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Dit zijn een paar van de mogelijkheden om uw talent management programma te optimaliseren:

  • Trainingsprogramma’s en evenementen – Volgens een onderzoek van OfficeTeam biedt 87% van de HR-managers hun administratief personeel trainingsprogramma’s aan. Ook bij de werknemers zelf is er het verlangen om hun vaardigheden continu te blijven ontwikkelen met als doel carrièrevooruitgang te boeken. Bijna de helft (44%) van de bedrijven organiseert dan ook trainingen op verzoek van de werknemer. Bedrijven kunnen medewerkers daarnaast ook naar congressen en seminaries in de sector sturen. Informeer dus bij uw manager naar de mogelijkheden. Medewerkers die congressen bijwonen, doen niet alleen kennis op, maar hebben ook de kans om te netwerken.
  • Mentoring – Mentorprogramma’s kunnen zowel voor de mentor als voor de werknemer zeer waardevol zijn. In dergelijke relaties komen doorgaans junior medewerkers in contact met ervaren collega’s die over een ruime kennis beschikken. En zoals de beste leraren van hun leerlingen leren, zo zullen ook mentors er veel van opsteken.
  • Programma’s voor leiderschapsontwikkeling – Via programma’s voor leiderschapsontwikkeling kunnen managers toptalent opleiden voor toekomstige leidinggevende functies. En als medewerkers zien dat het bedrijf duidelijke mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling biedt, is de kans kleiner dat ze voor hun verdere ontwikkeling naar een ander bedrijf gaan.
  • Crosstraining en ‘job shadowing’ – Werknemers die over veel verschillende vaardigheden beschikken en geschikt zijn voor verschillende functies hebben een concurrentievoordeel en zien onder andere beter hoe de afdeling en het bedrijf als geheel functioneren. Medewerkers die zich buiten hun functie willen oriënteren, moeten bij hun manager informeren naar crosstraining op andere gebieden. Managers kunnen dan nagaan wat de mogelijkheden zijn om hen kennis te laten maken met andere functies door hen het werk van andere medewerkers te laten volgen.

De beste medewerkers en managers steken op gezette tijden tijd en energie in beroepsontwikkeling. Als bedrijven en hun medewerkers het maximale uit hun training halen, zijn ze altijd goed op weg naar het behalen van het gewenste succes.

Deze pagina delen