Een verkeerde aanwerving kan bedrijven duur te staan komen [infographic]

aanwervingTijdens het rekruteringsproces hebben bedrijven, onafhankelijk van hun grootte, bepaalde verwachtingen van de nieuwe medewerker.

Nieuwe werknemers voldoen echter niet altijd aan deze verwachtingen: 70% van de Belgische HR-managers heeft al een medewerker aangeworven die niet aan de door hen gestelde verwachtingen voldeed.  HR-managers stellen bovendien vast dat gemiddeld 11% van het personeelsverloop het gevolg is van een verkeerde beslissing bij de aanwerving. Dit blijkt uit het recente, internationale en onafhankelijke marktonderzoek uitgevoerd door Market Probe in opdracht Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, waarbij 200 Belgische HR-managers werden ondervraagd.

Heel het bedrijf betaalt voor een verkeerde aanwerving

Een verkeerde aanwerving heeft gevolgen voor het hele bedrijf, gaande van collega’s, de afdeling, het management, klanten en de organisatie als een geheel. Voor 56% van de HR-managers is productiviteitsverlies het voornaamste gevolg van een verkeerde aanwervingsbeslissing. Nog eens 20% zegt dat ongeschikte medewerkers vooral een negatieve invloed hebben op het moreel van hun collega’s. 18% is dan weer van mening dat de verkeerde aanwerving vooral (extra) kosten tot gevolg heeft. Deze omvatten hoofdzakelijk kosten die verbonden zijn aan het hernieuwde rekruteringsproces, het salaris van de werknemer dat niet in verhouding was met zijn prestaties en opleidingskosten, alsook de tijd die collega’s en leidinggevenden besteed hebben aan het inwerken en opleiden van de werknemer.

Behoefte aan optimale rekrutering

Voor 79% van de ondervraagde HR-managers is het een uitdaging om gekwalificeerde professionals te vinden. In een arbeidsmarkt waar de vraag voor specialisten en professionals met een specifieke expertise groter is dan het aanbod is het uiterst belangrijk om voor een optimaal rekruteringsproces te zorgen.

De waarschuwingssignalen van een verkeerde aanwerving

Hoe sneller bedrijven de waarschuwingssignalen herkennen, hoe sneller ze met passende maatregelen kunnen reageren.

Download de gids Management Insights: Goed gekozen! Zo werft u de juiste medewerkers aan voor meer onderzoeksresultaten en tips. 
Tags: rekruteren

Deze pagina delen