Dé uitdaging voor CEO’s in 2015: verschillende generaties begeesteren

Staat u aan het hoofd van een grote onderneming? Dan overspant uw personeel wellicht meer dan twee generaties.

Sterker nog: bij veel bedrijven wordt de werkvloer bevolkt door maar liefst vier generaties: de bayboomers, generatie X, generatie Y en generatie Z. Om het beste uit uw teams te halen, is het onontbeerlijk dat u elke generatie aanspreekt in haar eigen taal. Dat zegt Frédérique Bruggeman, managing director van Robert Half BeLux, in volgende bijdrage.

Andere generaties, andere verwachtingen

De samenstelling van uw personeel is een afspiegeling van de maatschappij, zeker als u een grote onderneming leidt. Van starters tot anciens met decennia ervaring, één voor één leveren ze een cruciale bijdrage aan het succes van uw business. Ze werken daarvoor aan hetzelfde doel: beter worden en zichzelf overstijgen. Maar hóé ze dat doel willen bereiken, daarover durven de meningen al eens te verschillen.

Elke generatie houdt er namelijk een eigen stijl en eigen opvattingen op na. Dat is een verrijking voor uw bedrijf, zolang elke generatie maar het gevoel heeft dat ze gewaardeerd wordt en dat er naar haar geluisterd wordt. En dat is nu precies een hele uitdaging. Als CEO hebben we nog al te vaak de neiging om onze boodschap af te stemmen op onze generatiegenoten, terwijl die zelden de norm zijn om de gemiddelde werknemer te vertegenwoordigen. Want wat met de jongelingen en de oudste werknemers? Slaagt u erin om ook hen te motiveren?

Ga voor een universeel verhaal

Een inspirerende en begeesterende CEO doet al zijn werknemers aan dezelfde kar trekken. Niet dankzij holle peptalk, wél door een universeel verhaal te vertellen. Een verhaal waarin elke werknemer zich identificeert met de helden en winnaars. De kernboodschap verschilt daarbij van bedrijf tot bedrijf, maar de storytellingtechniek blijft dezelfde: inclusiviteit. Van twintiger tot zestiger, iedereen herkent zich in uw boodschap.

Laat u omringen door de juiste personen

Affiniteit, daar draait het om. Wie geen generaties wil uitsluiten, weet maar beter wat er leeft op de werkvloer. Laat u daarom omringen door de juiste personen: geen jaknikkers, maar vertegenwoordigers van elke generatie met het hart op de tong. Zij zullen niet nalaten om gevoeligheden aan te kaarten en de nodige feedback te geven op uw communicatie. Op die manier kunt u gericht bijsturen en iedereen blijven motiveren. Een CEO die erin slaagt om eerste en vooral te luisteren en op basis daarvan een universele taal ontwikkelt, zal al gauw merken dat generatieverschillen een verrijking zijn voor de werkvloer. En daar heeft niet alleen uw business baat bij, u steekt er ook persoonlijk heel wat van op.

Deze pagina delen