De financiële prioriteiten voor de CFO in 2015

Nu het eerste kwartaal van 2015 reeds ten einde is gekomen, heeft uw bedrijf wellicht al de bedrijfsdoelstellingen geanalyseerd en verdere prioriteiten gesteld voor 2015.

De CFO speelt een grote rol bij de opmaak, het beheer en het toezicht op die prioriteiten. Wat zijn onze verwachtingen? We lijsten ze voor u op.

1. Strategische planning Veel financieel verantwoordelijken onderzoeken terecht de mogelijkheden om hun bedrijf zo goed mogelijk te positioneren voor langetermijngroei. Bij die strategische planning moeten ze onder andere anticiperen op uitdagingen, zorgen voor de middelen en het noodzakelijke personeel om die uitdagingen het hoofd te bieden en de rol van de financiële afdeling in het hele bedrijf optimaliseren.

2. Budgetteren Om de besluitvorming te vergemakkelijken, hebben bedrijven niet alleen nauwkeurige budgetten nodig, maar ook betere, realtime analyses en gegevens. Een opkomende trend is holistisch budgetteren: processen integraal verbeteren en de rol van de financiële afdeling integreren in het hele bedrijf. 

3. Nationale voorschriften Net als in 2014 is het belangrijk om de nieuwe wet- en regelgeving te volgen en zich daaraan aan te passen. Dit verloopt echter niet altijd zonder uitdagingen. CFO’s en financieel verantwoordelijken moeten daarom de juiste specialisten aanwerven die over de expertise en de vaardigheden beschikken om complianceprojecten te beheren.

4. Winstgevendheidsanalyse Winstgevendheid is de ruggengraat van elk bedrijf. Om strategische beslissingen te nemen over de producten, klanten en markten waarop het bedrijf zich moet richten, moeten financieel managers meer tijd en middelen uittrekken om gegevens te analyseren. Een van de belangrijkste financiële prioriteiten van (grote) bedrijven is de analyse van big data. Dit is een steeds belangrijkere trend binnen het bedrijfsleven.

5. Kasstroomramingen Kasstroomramingen hangen nauw samen met budgetteren en strategisch plannen. Ze behoren tot de belangrijkste financiële prioriteiten voor 2015. Met goede kasstroomramingen kunnen bedrijven slagvaardiger inspelen op marktvolatiliteit en betere beslissingen nemen op basis van verwachte kastekorten of -overschotten. Wat als een rode draad door al die financiële prioriteiten loopt, is het de noodzakelijke voorwaarde om toptalent aan te trekken en te behouden, met name mensen met goed ontwikkelde ‘soft skills’, zoals leiderschap, conflictbeheersing en mentoring/begeleiding. Bedrijven hebben hooggekwalificeerde leidinggevenden en financieel managers nodig die relaties kunnen opbouwen (met werknemers, klanten en regelgevers), gegevens kunnen analyseren, nauwkeurige prognoses kunnen stellen, een strategie kunnen aanbevelen en met andere afdelingen kunnen communiceren en samenwerken. Zonder de juiste mensen op de juiste plaats zullen bedrijven veel moeite hebben hun bedrijfsdoelen te realiseren – in 2015 en mogelijk ook daarna. Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd door Robert Half US.

Deze pagina delen