Biker Boys: begeleidingstips voor de Haldis op úw werkvloer

Iedereen kent hem intussen: Haldis, de knullige fixer van ‘De Biker Boys’, die er telkens weer in slaagt om zijn opdrachten volledig in de soep te laten draaien.

Zijn onzekerheid staat op zijn gezicht te lezen en de besluiteloosheid die daaruit voortvloeit, is bijwijlen pijnlijk om aan te zien. De kracht van de cultfiguur Haldis zit hem natuurlijk in de herkenbaarheid. Wie is de Haldis op úw werkvloer, en belangrijker nog: hoe zet u hem op weg naar meer zelfvertrouwen? Hieronder enkele begeleidingstips die u helpen om van de meest verlegen werknemer een zelfverzekerende medewerker te maken.

Minder onzekerheid, meer zelfvertrouwen

Een gebrek aan zelfvertrouwen kan een carrière fnuiken nog voor ze goed en wel uit de startblokken is geschoten. Dat is sneu voor de werknemer zelf, maar ook voor u als zijn leidinggevende. Een werknemer met weinig zelfvertrouwen functioneert namelijk niet optimaal. Bovendien kan zijn onzekerheid negatief gepercipieerd worden door collega’s, waardoor de sfeer op de werkvloer de dieperik kan ingaan. Gelukkig bestaan er begeleidings- en motiveringstechnieken om dit probleem efficiënt aan te pakken. Als u de achtergrond van onzekerheid kent, geeft u gerichter leiding aan werknemers die hierdoor hun capaciteiten niet ten volle benutten.

De drie A’s

Een gebrek aan zelfvertrouwen vloeit voort uit de nood die we allemaal kennen: acceptatie. Hiermee hebben we de eerste A te pakken.

1.      Appreciatie

Appreciatie hebben we allemaal nodig om ons goed te voelen. Al sinds onze pubertijd willen we erbij horen, geapprecieerd worden door onze ‘peers’. Dat verandert niet eens we volwassen zijn. Integendeel, erkend worden door collega’s omwille van het goede werk dat je aflevert, is een basisvereiste om je goed te voelen op het werk. Tip voor de leidinggevende: Geef op gezette tijden te kennen dat goed afgeleverd werk niet onopgemerkt blijft. Een onzekere werknemer beseft misschien zelf niet hoe goed hij is in het werk dat hij doet. Erken goed prestaties. Even laten weten dat een opdracht goed is afgerond, kan voor een ommekeer zorgen in zijn onzekere gedachtegang.

2.      Aandacht

De tweede A is die van aandacht. Ook dat is een basisbehoefte van ons allemaal. Akkoord, de één heeft er misschien meer behoefte aan dan de ander en zal er bijgevolg wat explicieter naar hengelen. Maar het is eigen aan de onzekere werknemer dat hij dat níét doet, en dus vaak aan de aandacht van de leidinggevende ontsnapt. Tip: Luister regelmatig naar uw werknemers. Vraag waar ze mee bezig zijn, en vooral naar wat er volgens hen goed loopt. Focussen op het positieve geeft het zelfvertrouwen van uw werknemers een boost, en daar worden alle collega’s dan weer goedgeluimd van.

3.      ‘Attitude of gratitude’

De laatste A moeten we even lenen uit het Engels, maar het is dan ook een bijzonder mooie uitdrukking. Hanteer de ‘attitude of gratitude’ op de werkvloer en stimuleer zo het zelfvertrouwen van al uw medewerkers. Het is heel eenvoudig: wees dankbaar. Zeg geregeld dankjewel tegen een werknemer voor een opdracht die hij goed heeft afgerond. Maak er een gewoonte van, want het kost nauwelijks tijd en het heeft een uitermate positief effect. Zéker wanneer het ook onder collega’s een gewoonte wordt om elkaar te bedanken voor het geleverde werk. Een dergelijke ‘dankbare’ sfeer op kantoor zorgt voor een hecht team van collega’s die het beste uit elkaar naar boven halen.

Een Biker Boys-boost van zelfvertrouwen?

Een onzekere werknemer omturnen tot een zelfzekere Biker Boy? Dat doet u simpelweg door de drie A’s toe te passen in uw dagelijkse beleid op de werkvloer. Schenk uw werknemers Appreciatie, Aandacht en een ‘Attitude of gratitude’, en hun zelfvertrouwen zal er met rasse schreden op vooruitgaan.

Deze pagina delen