Best betaalde jobs: welke profielen leveren het mooiste salaris op?

Het herstel van de Belgische arbeidsmarkt zet zich ook dit jaar verder, waardoor aanwervingsplannen hoog op de agenda van bedrijven blijven staan.Toptalent is en blijft namelijk een onderscheidende factor om mooie resultaten te boeken. Uit de Robert Half Salarisgids 2017 blijkt dat het salaris een van de doorslaggevende factoren is om boekhoudkundige en financiële profielen aan te trekken.

Download onze Salarisgids

Salaris cruciaal bij jobkeuzes

Als je op zoek bent naar een nieuwe baan, kies je op basis van een aantal criteria. De sector, de grootte van het bedrijf, de bedrijfscultuur, het evenwicht tussen werk en privé, het woon-werkverkeer: het zijn allemaal redenen om ergens wel of niet aan de slag te gaan. En daarnaast is er natuurlijk ook het verloningspakket. Dat is samengesteld uit een aantal onderdelen zoals extralegale voordelen, bonussen en eventueel aandelen of winstdeling.

Maar potentiële medewerkers beschouwen het salaris nog altijd als dé doorslaggevende factor. In een competitieve markt zijn bedrijven zich ervan bewust dat loonsverhogingen op basis van individuele prestaties het verschil kunnen maken om hun topperformers aan het bedrijf te binden.Ook de financiële sector krijgt met dit fenomeen te maken. 85% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs is bezorgd dat topperformers het komende jaar het bedrijf zullen verlaten voor een andere uitdaging, een stijging van maar liefst 10% ten opzichte van 2012.

Hevige concurrentiestrijd op de arbeidsmarkt

Met deze toenemende competitie om toptalent wordt het ook essentieel om bestaand talent te behouden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het verhogen van de werknemersbetrokkenheid door bijna vier op de tien HR-managers (35%) als grootste uitdaging binnen de HR-planning wordt genoemd. Bedrijven zullen nog meer moeten inzetten op talentmanagement. Daarnaast is het aangewezen om een duidelijke retentiestrategie te bepalen, om zo uw beste medewerkers te behouden.

Gekwalificeerde Finance-profielen zijn moeilijk te vinden

De voornaamste redenen waarom CFO’s vrezen openstaande posities niet tijdig te kunnen invullen, zijn een tekort aan technische niche-experts (39%) en een gebrek aan commerciële vaardigheden (32%). Traditioneel gezien is er een grote nood aan boekhoudkundige profielen, maar er is ook een duidelijke stijging in de vraag naar controllers. Dit zijn de meest gevraagde profielen:

  • Boekhoudkundige profielen
  • Financial/Business Analyst
  • (Financial/Business) Controller
  • Finance Manager
  • Credit Collector

Best betaalde jobs? Regionale verschillen

Kan je een opleiding en/of ervaring in finance en accounting voorleggen? Dan is er goed nieuws vanuit het salarisfront. Deze jobprofielen zijn gegeerd op de arbeidsmarkt en dat heeft zijn invloed op het salaris. Meer dan zeven op de tien HR-managers geven aan vertrouwen te hebben in de groei van het eigen bedrijf. Bovendien geven ze ook aan verhoogde salarissen en bonussen toe te zullen kennen.

Bijna een kwart (22%) zegt een stijging van de salarissen van hun werknemers te verwachten. 85% kent bonussen toe en 13% zegt die bonussen in de komende 12 maanden te verhogen. Er komen in de Robert Half Salarisgids 2017 wel enkele regionale verschillen naar voren (salarisverhogingen voor bestaande medewerkers):

  • Werknemers in Brussel mogen de hoogste stijging verwachten. Daar verwachten HR-managers gemiddeld een stijging van 5,71%.
  • Dat is bijna 2% meer dan Wallonië (3,73%).
  • In Vlaanderen wordt een stijging van gemiddeld 4,47% verwacht.

Meer weten? Download de Robert Half Salarisgids 2017!

Download onze Salarisgids

Deze pagina delen