Balans tussen werk en privé anno 2015: dit zijn de aandachtspunten

Educatief verlof, ouderschapsverlof, tijdskrediet, … Terwijl ze vroeger met mondjesmaat werden opgenomen, zijn ze vandaag een groot succes. 

En dit bij zowel vrouwen als mannen. Zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) dat in 2012 tien keer meer mannen met ouderschapsverlof gingen dan in 2002. Accountemps voerde een onafhankelijk onderzoek uit bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs en polste naar hún mening over de balans tussen werk en privé anno 2015.

 

Balans tussen werk en privé: van ‘mooi meegenomen’ naar prioriteit

De principes van Het Nieuwe Werken maken bij almaar meer ondernemingen hun intrede. In die mate zelfs dat thuiswerken en flexwerken aan het uitgroeien zijn tot de norm, terwijl ze vroeger eerder uitzonderlijk voorkwamen. De achterliggende gedachte? Een evenwichtige balans tussen werk en privé, met als gevolg een grotere werkvoldoening, minder stress en minder absenteïsme.

Dat een evenwichtig balans tussen werk en privé aan belang wint, weerspiegelt zich ook in onze bevraging bij CFO’s en financieel directeurs:

  • Bijna de helft (42%) van de respondenten vindt dat het aanbod goed afgestemd is op de vraag en dat de overheid voldoende beleidsmaatregelen aanbiedt.
  • Ruim een kwart (28%) is zelfs van oordeel dat er te weinig maatregelen worden genomen.
  • Mocht de overheid het aanbod inkrimpen, dan is maar liefst 72% bereid om een passend alternatief te voorzien.

 

Werkgever speelt een sleutelrol

Volgens de Werkbaarheidsmonitor 2013 van de SERV / Stichting Innovatie & Arbeid doen problemen met de balans tussen werk- en privéleven zich vooral voor bij werknemers die veel tijd spenderen aan woon-werkverkeer. Terwijl bij de werknemers met een reistijd van minder dan een uur per dag amper 9% problemen heeft, loopt dit aandeel op tot ruim 18% wanneer de dagelijkse reistijd langer is dan twee uur. Door de mogelijkheid tot thuiswerken en flexwerken te bieden, vangen werkgevers dit probleem grotendeels op.

Maar om de werkstress helemaal te bannen, zijn ook maatregelen zoals ouderschapsverlof en tijdskrediet een must. Werkkrachten die geen goede balans vinden tussen werk en privé, voelen zich namelijk minder betrokken bij het bedrijf. “Dit kan een aanzienlijk negatief effect hebben op de productiviteit, op het niveau van de dienstverlening aan klanten en op personeelsretentie. Gemotiveerde werknemers zijn daarentegen de motor van een onderneming”, aldus Maj Buyst, Director Accountemps en OfficeTeam.

 

Nood aan een betere interne organisatie

Maatregelen voor een betere balans tussen werk en privé is één, de organisatie op de werkvloer is twee. Wanneer een werknemer wegvalt door bijvoorbeeld tijdskrediet, heeft dat bij veel ondernemingen een directe impact op de werkdruk. Vier op tien (40%) CFO’s en financieel directeurs besteden de taken van de afwezige werknemer uit aan andere medewerkers en ruim één vijfde (21%) aan de geschikte manager. 23% zet de opdrachten ‘on hold’.

Nochtans hoeven werkgevers het niet zover te laten komen. Tijdelijke medewerkers aanwerven is een uitstekende manier om de productiviteit hoog te houden zonder de rendabiliteit of flexibiliteit in het gedrang te brengen.

Deze pagina delen