REGLEMENT WEDSTRIJD ‘WIN EEN PROFESSIONELE FOTOSHOOT'

Solliciteren via LinkedIn? Dat begint bij een goede profielfoto.

Kom je inschrijven op de stand van Robert Half, laat je gegevens achter, beantwoord de wedstrijdvraag en win een professionele fotoshoot!

 

Artikel 1. Organisator

Deze actie wordt georganiseerd door de B.V.B.A. Robert Half (hierna “Robert Half”) met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Spoorwegstraat 34 B1, BTW BE 0440.965.760 RPR Brussels en e-mail [email protected].

Artikel 2. Actie

De wedstrijd gaat steeds door op de stand van Robert Half op de volgende evenementen:

  • 21 november op de Limburgse jobbeurs op de Universitaire Campus Diepenbeek (van 14u tot 17u)

Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de wedstrijd door zich op bovenstaande evenement in te schrijven op onze stand en hun gegevens of cv achter te laten. Ter plaatste dienen de deelnemers wedstrijd- en schiftingsvraag te beantwoorden.

Uiterlijk één week na elk van de bovenstaande evenementen zal Robert Half alle antwoorden overlopen en de winnaar vaststellen. De winnaar zal bekendgemaakt worden op de Facebook-pagina van Robert Half België/Belgique. Per evenement zal er slechts 1 winnaar worden aangeduid.

Artikel 3. Deelnemers

De actie is toegankelijk voor alle personen. Personeel tewerkgesteld bij Robert Half mag deelnemen aan de wedstrijd, maar ontvangt hiervoor geen prijs.

De deelnemers moeten op zijn minst 18 jaar zijn.

Artikel 4. Deelname

Iedere persoon kan slechts éénmaal per evenement deelnemen. Bij meerdere deelnames bij een evenement zal Robert Half enkel rekening houden met de eerste deelname.

Artikel 5. Online

De actie wordt aangekondigd via Facebook en op Roberthalf.be. Het wedstrijdreglement zal gepubliceerd worden op de Robert Half-website: https://www.roberthalf.be/nl/reglement-wedstrijd.

Artikel 6. Beloning

De winnaar zal via Facebook worden bekendgemaakt en krijgt via zijn/haar opgegeven e-mailadres eveneens een melding, waarbij hem/haar alsnog de modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische afspraken zullen worden medegedeeld.

Artikel 7. Duur

De actie is geldig op 21 november 2017. De winnaar zal bekend gemaakt worden uiterlijk een week na de datum waarop het evenement heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Aanvaarding reglement

Door het invullen van de wedstrijd- en schiftingsvraag gaat de deelnemer akkoord met onderhavig reglement en ziet de deelnemer vervolgens af van welke vordering ook ten aanzien van Robert Half alsook omtrent de bepalingen van onderhavige reglement.

Artikel 9. Wijziging, opschorting, beëindiging

Robert Half behoudt zich het recht om de actie te allen tijde aan te passen, op te schorten of te beëindigen. Robert Half kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 10. Misbruik

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Robert Half zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere actie en van Robert Half uit te sluiten.

Artikel 11. Rechten

Door de deelname geeft de deelnemer automatisch zijn/haar toestemming aan Robert Half tot publicatie van zijn/haar naam op de Facebook-pagina van Robert Half België/Belgique indien hij/zij de winnaar blijkt te zijn, en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. Niettemin kan de deelnemer zich steeds beroepen op de wet m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals hieronder vermeld.

Artikel 12. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Robert Half verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Robert Half BVBA zal de persoonsgegevens enkel verwerken in het kader van deze actie

Indien u gebruik wilt maken van uw recht tot inzage of verbetering, of indien u andere vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dient u zich te wenden tot: Robert Half BVBA; Spoorwegstraat 34 bus 1; 1702 Groot-Bijgaarden, die verantwoordelijk is voor de verwerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Robert Half bvba is niet aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van deze actie (voorbeeld misbruik door derden).

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, geassocieerd of beheerd door Facebook en houdt bijgevolg ook in hoofde van iedere deelnemer een complete ontheffing van aansprakelijkheid in ten aanzien van Facebook.

Artikel 14. Toepasselijk recht en rechtbank

Dit reglement valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zal de rechtbank van Brussel bevoegd zijn.