Productiviteit stijgt als werknemers van thuis uit werken of flexibele werktijden hebben

Mon, 04/20/2015

Algemene staking: stijgt productiviteit op 22 april?

Werknemers productiever als ze van thuis uit werken of flexibele werktijden hebben, volgens meerderheid HR-managers

  • 55% van de Belgische HR-managers zegt dat werknemers productiever zijn als ze van thuis uit werken of flexibele werkuren hebben
  • 26% zegt dat thuiswerken/telewerken de afgelopen drie jaar is toegenomen
  • 44% verklaart dat werknemers creatiever zijn als ze van thuis uit werken of flexibele werktijden hebben

Brussel, 21 april 2015 – Naar aanleiding van de algemene staking op 22 april wordt er verwacht dat het openbaar vervoer zwaar verstoord zal worden wat doorgaans de nodige verkeershinder, vertragingen en (extra) lange files met zich zal meebrengen. Er zullen dus veel werknemers zijn die moeilijkheden zullen ondervinden om op het werk te geraken. Vroeger of later aankomen op het werk, de zogenaamde flexibele werktijden, een dag vakantie nemen of van thuis uit werken worden in dergelijke situaties vaak aangehaald als mogelijke oplossingen.

Thuiswerken/telewerken: niet overal een populaire trend

Uit onderzoek van Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, blijkt dat meer dan een kwart (26%) van de Belgische HR-managers zegt dat thuiswerken en telewerken de afgelopen drie jaar is toegenomen. Toch is deze stijging niet aanwezig in alle bedrijven: 29% spreekt zelfs van een daling.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux geeft een woordje uitleg: “Flexibele werktijden en thuiswerken zijn de afgelopen jaren in het bedrijfsleven uitgegroeid tot zeer populaire termen. Dergelijke flexibele arbeidsvormen - in de veronderstelling dat de functie zich hiertoe leent en dat het nodige IT-materiaal voorhanden is om thuis te werken - bieden op dagen zoals 22 april ook vaak een oplossing voor werknemers die deze mogelijkheid hebben. Belangrijk is dit tijdig te bespreken met de werkgever en rekening te houden met de richtlijnen van het bedrijf. Thuiswerken blijft namelijk enkel mogelijk mits akkoord van de werkgever.”

Thuiswerken en flexibele werkuren leiden tot hogere productiviteit en meer creativiteit

Meer productiviteit en meer creativiteit worden door respectievelijk 55% en 44% van de Belgische HR-managers aangehaald als de mogelijke positieve gevolgen van flexibele werktijden en thuiswerken. Minder communicatie (41%) en minder de mogelijkheid om leiding te geven (36%), zijn dan weer de voornaamste negatieve gevolgen die volgens de Belgische HR-manager hiermee gepaard gaan.

De volgende vraag werd gesteld aan 200 Belgische HR-managers: “Wat zou het effect zijn indien u aan uw werknemers meer flexibele werktijden en thuiswerken zou toelaten?”

 

Stijging

Daling

Geen verandering

PRODUCTIVITEIT

55 %

20 %

26 %

CREATIVITEIT

44 %

27 %

29 %

COMMUNICATIE

32 %

41 %

28 %

SAMENWERKING

34 %

35 %

32 %

MOGELIJKHEID OM LEIDING TE GEVEN

30 %

36 %

34 %

Bron: Onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische HR-managers

“De flexibele organisatie van de werktijd en -plaats biedt voordelen aan zowel werknemer als werkgever. Dergelijke arbeidsmodellen bevorderen de balans tussen werk en privé voor de werknemer en hebben ook een positieve invloed op de prestaties en de productiviteit van het personeel. Medewerkers die tevreden zijn over hun job en de werkomstandigheden zijn doorgaans productiever en blijven langer trouw aan een bedrijf. Bedrijven versterken zo dus hun aanwervings- en retentiebeleid, alsook hun inspanning in het kader van ‘employer branding’”, aldus Frédérique Bruggeman.

Document: Algemene staking: stijgt productiviteit op 22 april

Share This Page