Een verkeerde aanwerving kan bedrijven duur te staan komen

Mon, 03/23/2015

Brussel, 24 maart 2015 – Tijdens het rekruteringsproces hebben bedrijven bepaalde verwachtingen van de nieuwe medewerker. Nieuwe werknemers voldoen echter niet altijd aan deze verwachtingen: de meerderheid (70%) van de Belgische HR-managers heeft al een medewerker aangeworven die niet aan de door hen gestelde verwachtingen voldeed. HR-managers stellen bovendien vast dat gemiddeld 11% van het personeelsverloop het gevolg is van een verkeerde beslissing bij de aanwerving. Dit blijkt uit het recente, internationale en onafhankelijke marktonderzoek uitgevoerd door Market Probe in opdracht Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, waarbij 200 Belgische HR-managers werden ondervraagd.

  • 70% van de Belgische HR-managers heeft al eens een medewerker aangeworven die niet voldeed aan de verwachtingen
  • 11% van het personeelsverloop is het gevolg van een verkeerde beslissing bij de aanwerving
  • 56% zegt dat productiviteitsverlies het voornaamste gevolg is van een verkeerde aanwerving 

Heel het bedrijf betaalt voor een verkeerde aanwerving

Een verkeerde aanwerving heeft gevolgen voor het hele bedrijf, gaande van collega’s, de afdeling, het management, klanten en de organisatie als een geheel. Voor 56% van de HR-managers is productiviteitsverlies het voornaamste gevolg van een verkeerde aanwervingsbeslissing. Nog eens 20% zegt dat ongeschikte medewerkers vooral een negatieve invloed hebben op het moreel van hun collega’s. 18% is dan weer van mening dat de verkeerde aanwerving vooral (extra) kosten tot gevolg heeft. Deze omvatten hoofdzakelijk kosten die verbonden zijn aan het hernieuwde rekruteringsproces, het salaris van de werknemer dat niet in verhouding was met zijn prestaties en opleidingskosten, alsook de tijd die collega’s en leidinggevenden besteed hebben aan het inwerken en opleiden van de werknemer.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux geeft een woordje uitleg: “Verkeerde beslissingen komen het vaakst voor als de tijd dringt of als de juiste mensen niet betrokken werden in het aanwervingsproces. De gevolgen van een mogelijk verkeerde aanwerving wegen echter zwaarder door dan een situatie waarin de functie later ingevuld wordt door de geschikte medewerker. Bedrijven kunnen, zeker in dringende gevallen, daarom ook de optie overwegen om een tijdelijke werknemer in dienst te nemen. Op die manier wordt de bedrijfsproductiviteit gegarandeerd en kunnen bedrijven meer tijd besteden aan het vinden van een geschikte vaste werknemer. Daarnaast komt het ook vaak voor dat tijdelijke werknemers - na een succesvolle inwerkperiode - een vast contract aangeboden krijgen.”

Behoefte aan optimale rekrutering

Voor 79% van de ondervraagde HR-managers is het een uitdaging om gekwalificeerde professionals te vinden. Het tekort aan specialisten (48%), gebrek aan commerciële en zakelijke kennis (26%) en een te grote concurrentiedruk (15%) worden hiervoor als de drie grootste oorzaken aangehaald door de Belgische HR-managers.

“In een arbeidsmarkt waar de vraag voor specialisten en professionals met een specifieke expertise groter is dan het aanbod is het uiterst belangrijk om voor een optimaal rekruteringsproces te zorgen. Om het risico van een verkeerde aanwervingsbeslissing en de daaruit voortvloeiende kosten te minimaliseren, moeten werkgevers daarom hun rekruteringsprocessen regelmatig onder de loep nemen en aan recente veranderingen van de rekruteringsmarkt aanpassen”, besluit Frédérique Bruggeman

De waarschuwingssignalen van een verkeerde aanwerving

Hoe sneller bedrijven de waarschuwingssignalen herkennen, hoe sneller ze met passende maatregelen kunnen reageren.

Download de gids Management Insights: Goed gekozen! Zo werft u de juiste medewerkers aan voor meer onderzoeksresultaten en tips.

Nota aan de redactie 

Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd tussen december 2014 en  januari 2015 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 HR-managers over heel België. Dit onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey, een enquête over jobtrends, talentmanagement en trends op de werkvloer.

Over Robert Half

Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 325 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke, permanente en interim-managementopdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en accounting, financiële dienstverlening (bank- en verzekeringssector), IT, administratie en juridische materies. Robert Half staat garant voor een professionele dienstverlening en persoonlijke ondersteuning. Meer info op roberthalf.be  

Document: 70% van de HR-managers heeft al eens een medewerker aangeworven die niet voldeed aan de verwachtingen

Share This Page