Demand for financial profiles increases but not (yet) in Belgium

Sun, 07/10/2011

Vraag naar financiële profielen stijgt fors maar (nog) niet in België

Groot-Bijgaarden, 11 juli 2011 – Na de voorzichtige toename van de rekruteringsintenties bij bedrijven sinds begin 2010, maakt de rekruteringsindex van Robert Half in 2011 een flinke sprong voorwaarts. Wereldwijd is het optimisme troef. Dit is nog niet het geval voor ons land en Luxemburg waar, in tegenstelling tot de andere buurlanden, de rekruteringsindex flink lager ligt. In onze bedrijven blijft voorzichtigheid de gulden regel bij de aanwervingsplannen van financiële profielen. Ondanks onze terughoudende rekruteringsintenties delen onze bedrijven de internationale vrees voor schaarste op de arbeidsmarkt. België en Luxemburg zijn echter niet bezorgd over de toenemende mobiliteit en groeiend risico om talent te verliezen. Ook op dit vlak is België samen met Luxemburg een buitenbeentje.

Demande de profils financiers en forte hausse mais pas (encore) en Belgique

Grand-Bigard, 11 juillet 2011 – Après la hausse prudente des intentions de recrutement des entreprises depuis le début de l’année 2010, l’indice de recrutement de Robert Half fait un solide bond en avant. Dans le monde, l’optimisme est de rigueur. Ce n’est pas encore le cas dans notre pays ni au Luxembourg où, contrairement aux autres voisins, l’indice du recrutement est à un niveau bien plus bas. La prudence est de mise dans nos entreprises en ce qui concerne les plans d’engagement de profils financiers. Malgré nos timides intentions de recrutement, nos entreprises partagent la crainte mondiale liée à la pénurie sur le marché du travail. Toutefois, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas préoccupés par l’augmentation de la mobilité et le risque croissant de perte de talents. Dans ce domaine également, la Belgique et le Luxembourg font figure d’exceptions.

Document 1: Demande de profils financiers en forte hausse mais pas (encore) en Belgique
Document 2: Vraag naar financiële profielen stijgt fors maar (nog) niet in België

Share This Page