Carrière maken is topprioriteit

Sun, 03/15/2015

Carrière maken is topprioriteit

Carrière vooruitgang staat op nummer één om vertrek naar de concurrentie te vermijden

 

 • 67% van de Belgische HR-managers is bezorgd dat ze in 2015 hun topperformers zullen verliezen
 • 33% zegt dat meer mogelijkheden om carrière te maken de belangrijkste reden is dat medewerkers hun job opzeggen om bij een ander bedrijf te gaan werken
 • Bedrijven ontwikkelen gevarieerde retentiestrategieën om toptalent te behouden: functioneringsgesprekken, aanbieden van doorgroeimogelijkheden, opleidingsprogramma’s, meer verantwoordelijkheden en uitdagingen, …

 

Brussel, 12 maart 2015 – Nu de arbeidsmarkt stilaan heropleeft, zullen er meer opportuniteiten vrijkomen. Zo zegt 28% van de Belgische HR-managers extra posities binnen het bedrijf te creëren in de eerste helft van 2015. Deze verwachte toename van kansen op de arbeidsmarkt houdt in dat het vrijwillig personeelsverloop kan stijgen waardoor personeelsretentie des te belangrijker wordt. Uit een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, blijkt dat meer dan twee derde (67%) van de HR-managers bezorgd is dat ze in 2015 hun topperformers zullen verliezen aan een ander bedrijf.

 

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux geeft toelichting: “Werknemers met sterke profielen die zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt kennen doorgaans hun marktwaarde en zullen sneller de stap zetten naar een andere werkgever wanneer die hun interessantere voorwaarden aanbiedt. Gezien het tekort aan gekwalificeerde kandidaten in verschillende functiedomeinen en de strijd tussen verschillende bedrijven om die kandidaten aan te werven, is het vandaag des te belangrijker dat bedrijven een degelijke retentiestrategie ontwikkelen om hun getalenteerd personeel te behouden.”

 

Carrière vooruitgang staat voorop

Er zijn verschillende redenen waarom een werknemer het bedrijf wil verlaten. Volgens het meest recente onderzoek van Robert Half zegt 33% van de HR-managers dat meer mogelijkheden om carrière te maken de belangrijkste reden is waarom medewerkers een andere uitdaging aangaan. Op de tweede plaats staat een betere balans tussen werk- en privéleven (27%), gevolgd door een betere geografische locatie (18%) en een uitgebreider verloningspakket (17%).

 

De volgende vraag werd gesteld aan 200 Belgische HR-managers: “Wat is volgens u de belangrijkste reden dat medewerkers hun job bij uw bedrijf opzeggen om ergens anders te gaan werken?”

Bron: Onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische HR-managers

Retentiemanagement is aanwezig in het bedrijfsleven

Ondernemingen nemen steeds meer maatregelen om hun sterk presterende medewerkers te behouden en zo de continuïteit van hun teams te handhaven, bijkomende kosten aan het rekruteringsproces te voorkomen, eventuele trainingen te vermijden en om het verlies van waardevolle bedrijfskennis te verhinderen. Uit een eerder onderzoek van Robert Half bleek dat er reeds in grote mate wordt ingespeeld op het belang van loopbaanontwikkelingskansen: het aanbieden van doorgroeimogelijkheden, opleidingsprogramma’s en meer verantwoordelijkheden en uitdagingen behoren met respectievelijk 31%, 29% en 27% al tot de meest populaire retentiemaatregelen. Het voeren van regelmatige functioneringsgesprekken staat met 39% op nummer 1.

 

“Er bestaat geen standaardbenadering om alle werknemers succesvol aan het bedrijf te binden. Bedrijven dienen zich in de context van personeelsretentie flexibel op te stellen en rekening te houden met zowel de generatieverschillen als de persoonlijke situatie van hun werknemers. Wat een prioriteit is voor de ene werknemer, is dat niet noodzakelijk voor de andere werknemer”, aldus Frédérique Bruggeman.

 

 

Robert Half geeft enkele tips voor bedrijven om een efficiënte retentiestrategie uit te bouwen:

 

 • Communiceer open en duidelijk met uw werknemers over wat hun verwachtingen, bezorgdheden en wensen zijn.
 • Onderschat het belang van erkenning en waardering niet.
 • Bied een competitief en gepersonaliseerd verloningspakket aan waarbij u ook voldoende aandacht geeft aan extralegale voordelen.
 • Bied incentives aan topperformers na afronding van een succesvol project of aan het einde van een succesvol jaar waarin ze hun doelen bereikt hebben.
 • Geef voldoende aandacht aan carrièreplanning van uw werknemers.
 • Promoot uw ‘employer brand’ door regelmatig en consistent de missie, visie en waarden van het bedrijf te communiceren en te linken aan de bedrijfsactiviteiten of aan de manier waarop er in het bedrijf gewerkt wordt.
 • Vraag feedback aan personeelsleden die al langer in dienst zijn over hun drijfveren en redenen die hen kunnen aanzetten het bedrijf toch ooit te verlaten en verwerk deze informatie in uw retentiestrategie.
 • Organiseer gestructureerde exitinterviews zodat u kunt voorkomen dat andere werknemers om dezelfde redenen hun ontslag geven.

Document: Persbericht Robert Half Carriere maken is topprioriteit

Share This Page