Mobiliteitsbudget: wat zijn de alternatieven voor een bedrijfswagen?

budget mobilité

De Belg is verknocht aan zijn bedrijfswagen. Of zeggen we maar beter ‘salariswagen’? Voor de werkgever is de bedrijfswagen een fiscaal interessante manier om de werknemer te ‘betalen’, en zo de zware fiscale heffingen op het brutoloon te omzeilen. Voor de werknemer is de bedrijfswagen dan weer mooi meegenomen: altijd een auto ter beschikking, die hem bovendien minder geld kost dan wanneer hij er zelf een zou aanschaffen. Toch gaan er stemmen op om alternatieven een kans te geven, zoals het mobiliteitsbudget. Maar wat houdt dat precies in? En zal het ons fileprobleem werkelijk oplossen?

Wat is het mobiliteitsbudget?

Het mobiliteitsbudget is een alternatief voor de bedrijfswagen. De werknemer krijgt van zijn werkgever een budget dat hij kan spenderen aan woon-werkverkeer, in welke vorm dan ook. Zo’n flexibel budget stimuleert werknemers om alternatieven voor de bedrijfswagen te overwegen, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Er zijn al proefprojecten opgestart waarin werkgevers experimenteren met verschillende profielen voor werknemers. Zo vallen kantoorwerkers bijvoorbeeld onder de niet-reizende profielen, terwijl vertegenwoordigers een reizend profiel hebben. Beide groepen zullen hun mobiliteitsbudget anders willen besteden. Aan de werkgever om dat mogelijk te maken.

Wat zijn de voordelen?

Diezelfde proefprojecten hebben uitgewezen dat wie over een mobiliteitsbudget beschikt, minder vaak de auto neemt. Wie dicht bij zijn werk woont, neemt wat vaker de fiets. En wie in de stad woont, raakt misschien sneller op het werk met het openbaar vervoer. In beide gevallen is het resultaat een gezondere werknemer, want de fiets zet je lichaam in beweging en op de trein breng je je geest tot rust door een boek te lezen of naar muziek te luisteren. 

Op lange termijn levert de invoering van het mobiliteitsbudget wellicht nog meer voordelen op:

 • Mogelijk legt het de ‘overconsumptie’ van bedrijfswagens aan banden.
 • Omdat werknemers de bedrijfswagen inruilen voor alternatieve transportmiddelen, vermindert het aantal auto’s op de weg.
 • Daardoor worden de files minder lang, en stoten we dus ook minder CO2 uit.
 • Misschien komt er dankzij het mobiliteitsbudget ook een einde aan de problemen op de Belgische ringwegen rond Antwerpen en Brussel?

De toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre het mobiliteitsbudget al deze factoren kan beïnvloeden. Want hoe mooi het ook klinkt in theorie, in de praktijk duiken er natuurlijk wel wat obstakels op. En daarmee zullen zowel werkgever als werknemer rekening moeten houden. 

Wat zijn de nadelen?

In de proefprojecten werden tot nu toe deze aandachtspunten opgelijst:

 • De invoering van een mobiliteitsbudget brengt onvermijdelijk administratieve rompslomp met zich mee, zowel voor de werknemer als de werkgever.
 • Het mobiliteitsbudget is nog niet fiscaal aantrekkelijk genoeg, zeker niet in vergelijking met een bedrijfswagen.

Toch houden deze mogelijke obstakels de beleidsmakers niet tegen om het idee een valabele kans te geven. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nam het mobiliteitsbudget in elk geval al op in zijn lijst van arbeidsexperimenten in het kader van ‘werkbaar werk’. 

Aanbevelingen voor een haalbaar mobiliteitsbudget

In een ideale wereld is het mobiliteitsbudget:

 • Budgetneutraal. Geen extra kosten voor de werkgever, geen nettoloonverlies voor de werknemer.
 • Administratief eenvoudig. Het wordt behandeld als één fiscaal pakket.
 • Niet verplicht. Werkgevers zijn vrij om het al dan niet aan te bieden.

Duurzame mobiliteit

​Heb jij misschien al een idee hoe jij je mobiliteitsbudget zou inzetten? Dat kan namelijk op allerlei manieren. Naast de fiets en het openbaar vervoer zijn er nog duurzame alternatieven:

 • Autodelen, bijvoorbeeld via Cambio.
 • Elektrische fiets.
 • Abonnement op stadsfietsen, zoals Velo in Antwerpen en Villo! in Brussel. (Hou wel rekening met een wachtlijst ...)

Download onze Salarisgids

Share This Page