Corporate Information

Belgium

Maatschappelijke zetel/Siège social: Robert Half BV, Spoorwegstraat 34 b1, 1702 Groot-Bijgaarden

  • BTW/TVA: BE 0440.965.760 RPR/RPM Brussels
  • VG.453/BUO - W.INT.030 / W.RS.030
  • Erkenning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Agrément de la Région de Bruxelles-Capitale: 00238-406-20121114
  • Geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Enregistré dans la Région de Bruxelles-Capitale: 00238-405-20121114

Ombudsdienst van Federgon:

De Ombudsdienst is enerzijds bevoegd voor het beantwoorden van vragen om informatie en anderzijds voor het behandelen van klachten van werknemers of kandidaten die werken voor of in contact zijn met een bedrijf dat lid is van Federgon. Werknemers of kandidaten die in contact zijn met of werken voor niet-aangesloten bedrijven kunnen geen klacht indienen, maar wel informatie vragen.

Havenlaan 86 C bus 302, 1000 Brussel
T 0800 99 823 | F 02 423 21 97 | www.ombudsman.be

Luxembourg

Siège Social: Robert Half Sàrl, 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg

  • TVA LU 20603702
  • R.C.S. Luxembourg B 107074
  • Société à responsabilité limitée au capital de 12 500 euro